за нас

Нашата визия и мисия

Визия

Да продължим дейността си като лидер в секторите, които съставляват нашата област на експертиза и като референтна група от компании в техните области на дейност.

Създаване на взаимно удовлетворение между нашата работа и нашата група
Нашите заинтересовани страни намират EKİNSENTETİK за жизненоважен за продължаването на техния успех.
Гражданското общество ни вижда като отговорни и събеседници

Мисия

Да допринесем за индустриалния пробив на Турция в съответствие с принципа за непрекъснато усъвършенстване чрез инвестиране в сектора на пластмасите и селското стопанство.

Ekin Синтетичен

Нашата политика

  • За да гарантираме удовлетвореността на клиентите, като отговаряме на изискванията на клиентите навреме и напълно, без да компрометираме нашия принцип за качество.

  • Да гарантираме, че нашите служители работят в по-спокойна среда и постигат продуктивни резултати.

  • Да осигурим непрекъснатост на отношенията си с нашите доставчици, като изпълняваме навреме ангажиментите си по отношение на закупените от нас стоки.

  • Да запазим и увеличим достойното си място в обществото, както със социалното подпомагане, което оказваме, така и с ангажимента си към закона.